Origen

 
Des del desembre del 2018, diverses sincronies ens han portat a fer de la Casa Angrill de Montpol, el marc del nostre Enfoc, Amor i Acció per a co-crear un món millor.
 

Conceptes inicials del projecte:

  • Un espai en plena natura ideal per allotjar grups, famílies i persones individuals, dins d’un context de: creixement personal, guariment integral, nova consciència, pedagogia, descans, permacultura, alimentació sanadora, … amb activitats holístiques i eines ben diverses en els diferents àmbits vitals: horta i bosc comestible amb agricultura Sintròpica, Sistema Curatiu per Dieta Amucosa, teràpies i moviments de redistribució energètica, música i arteràpia, arts i oficis, comunicació amb el bosc i els arbres mestres, respiracionisme,  excursionisme i escalada…

  • Un espai que contempla els diferents aspectes i nivells de la realitat, tant de la casa i l’entorn com de les persones, tenint cura de les relacions interpersonals i del vincle amb la terra, preservant i nodrint la salut i la espiritualitat.